Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Projekty > W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

  • Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego  w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Klient: Polimex-Mostostal S.A.  Wartość kontraktu (konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i MHPS) : 1,3 mld PLN
  • Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH). Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wartość kontraktu: 97 mln PLN.
  • Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Klient:  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wartość kontraktu: 339 mln PLN.
  • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych, kanałów spalin oraz reaktora SCR dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Klient: Rafako S.A. Wartość kontraktu: ok. 60 mln PLN
  • Zorganizowanie i świadczenie serwisu przemysłowego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Gwarków” w Warszawie. Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w ms. Warszawie Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 5,2 mln PLN
Akcje Dokumentu