Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Oferta
 

Oferta

Polimex Energetyka oferuje usługi w zakresie:  budowy obiektów energetycznych „pod klucz”, usług projektowych, remontów i modernizacji, serwisu przemysłowego, ochrony środowiska, produkcji transformatorów, diagnostyki i badań technicznych, montażu kotłów energetycznych, montażu turbozespołów, specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych, dostaw konstrukcji stalowych, kotłów.


Polimex Energetyka oferuje kompleksowe realizacje projektów energetycznych w systemie „pod klucz” na terenie Polski i UE w szczególności dla:
• elektrociepłowni
• elektrowni
• ciepłowni
• zakładów koksowniczych
• energetyki rozproszonej

Remonty i modernizacje:
• bloków energetycznych
• kotłów parowych, wodnych i olejowych wraz z urządzeniami pomocniczymi
• turbin parowych i gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi
• instalacji ochrony środowiska (IOS, elektrofiltrów)
• transformatorów o mocy do 160 MVA
• zbiorników
• silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia
• maszyn i urządzeń przemysłowych oraz produkcja części zamiennych na potrzeby remontów

W sektorze ochrony środowiska Polimex Energetyka realizuje kompletne instalacje odsiarczania spalin, oczyszczalni ścieków, stacje uzdatniania wody, a także modernizacje i rozbudowy tych instalacji. Specjalizuje się również w budowie suszarni i spalarni odpadów z instalacjami biogazu.

Instalacje
• odsiarczania spalin
• odpylania
• redukcji tlenków azotu

Stacje uzdatniania wody
• węzły technologiczne demineralizacji wody
• technologie membranowe
• urządzenia destylacyjne
• dekarbonizacja
• flokulacja i koagulacja
• filtracja
• odżelazianie i odmanganowanie

Zakłady utylizacji odpadów
• kotły do spalania odpadów
• technologie sortowania
• technologie obróbki biologicznej
• produkcja energii z biogazu
• produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
• przeróbka osadów ściekowych
• suszarnie osadów
• technologie utylizacji termicznej odpadów


Serwis przemysłowy oferowany przez Polimex Energetyka przejmuje odpowiedzialność za utrzymanie stanu
technicznego maszyn, urządzeń i linii technologicznych klienta na stałym, parametrycznie określonym poziomie poprzez:
• diagnostykę (wspieraną przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny)
• monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych
• przeglądy i konserwacje
• bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii
• planowanie i wykonawstwo remontów

Akcje Dokumentu