Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Jakość usług

Jakość usług

Wysoką jakość oferowanych usług przez Polimex Energetyka potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:

1.  Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015. Systemy zarządzania środowiskowego.

2.  Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

3.  Certyfikat nr Z-IS-PL/G 12 005 potwierdzenie spełnienia wymagań modułu G dyrektywy 97/23/WE - w. angielska

4.  Certyfikat nr Z-IS-PL/G 12 005 potwierdzenie spełnienia wymagań modułu G dyrektywy 97/23/WE - w. niemiecka

5.  Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 - w. polska

6.  Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 -  w. angielska

7.  Certyfikat nr TSP-3834-127.02 spełnienia wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z EN ISO 3834-2 - w. niemiecka

8.  Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - w. polska

9.  Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - w. angielska

10. Certyfikat nr 0036/PL/U-0012/2010 uprawniający do przenoszenia oznaczeń materiałowych zgodnie z dyrektywą 97/23/WE - w. niemiecka

11. Decyzja nr UC-27-216-E/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych. (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

12. Decyzja nr UC-27-216-M/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do wytwarzania w zakresie montażu: zbiorników ciśnieniowych i bezciś. (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

13. Decyzja nr UC-27-216-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do naprawy: kotłów parowych, zbiorników, rurociągów (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

14. Decyzja nr UC-27-216-P/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do modernizacji kotłów parowych, zbiorników, rurociągów. (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

15. Decyzja nr UD-27-203-N/2-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do naprawy podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wciągarek (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

16. Decyzja nr UD-27-203-P/1-15 Urzędu Dozoru Technicznego uprawniająca do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, żurawi, wciągników, wciągarek (dla zakładu realizacji projektów) - w. polska

17. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - w. polska

18. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - w. angielska

19. Certyfikat nr 2527-CPR-1A.084.03 Spełnienia wymagań normy PN-EN 1090-1, -2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe do klasy EXC4 - w. niemiecka

Akcje Dokumentu