Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Jakość usług

Jakość usług

Wysoką jakość oferowanych usług potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:

1. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagania PN-EN ISO 9001:2008.Systemy zarządzania jakością.       
2. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2004.Systemy zarządzania środowiskowego.
3. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
4. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN-ISO 3834-2: 2007.Wymagania jakościowe dotyczące spawania materiałów metalowych.
5. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań modułu G Dyrektywa 97/23/WE. System zapewnienia jakości
6. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AD2000 Merkblatt HP O, PN-EN ISO 3438-2, Dyrektywa 97/23/WE.
7. Certyfikat do przenoszenia oznaczeń materiałowych (AD2000 Merkblatt HP O, Dyrektywa 97/23/WE).
8. Świadectwo kwalifikacyjne zaliczające Zakład do  I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z PN-87/M-69009 i PN-B-06200.
9. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2 dla firm wykonujących konstrukcje stalowe klasy EXC4.
10. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg PN-EN ISO 3834-2
11. Świadectwo kwalifikacyjne do montażu i remontów stalowych konstrukcji mostowych.
12. Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do:
- wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
- modernizacja kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,  zbiorników stałych ciśnieniowych
- naprawa kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,  zbiorników stałych ciśnieniowych
- wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych
- naprawa dźwigów budowlanych, dźwigników, suwnic, wózków jezdniowych, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stacjonarnych, żurawi szynowych, żurawi wieżowych
Akcje Dokumentu